Visie

BX is een warme voetbalclub die, vanuit de maatschappelijke Brusselse realiteit, kinderen en jongeren uitdaagt om hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We werken daarvoor samen met partnerorganisaties uit het brede middenveld, zodat ze in een stimulerende omgeving kunnen groeien, ontdekken en ontwikkelen.

Een Brusselse club oprichten is geen eenvoudige opdracht. Brussel en haar jeugd, van waar in de wereld ook afkomstig, is divers en complex. Voor BX is het een uitdaging om de jongeren met hun stad in verbinding te brengen.

Wie voetbalclub zegt, zegt sportieve opleiding. Voor BX is een kwalitatieve jeugdopleiding een absolute prioriteit. Aan de hand van specifieke en weloverwogen trainingsprogramma’s, geënt op de realiteit van onze hoofdstad.

Naast een sportclub is BX ook en vooral een community. Onze vrijwilligers, supporters en sympathisanten zijn de fundamenten waarop een succesvol verhaal gebouwd wordt. We zoeken voortdurend naar een evenwicht tussen het sportieve en het sociale van wat een voetbalclub anno 2016 hoort te zijn. We stimuleren onze leden en hun ouders om de “BX-attitude” te ontwikkelen. Een houding die vertrekt vanuit positivisme, verbondenheid, respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Aan deze waarden wordt voortdurend en zowel op als naast het veld gewerkt.