Partners

SOS Villages d’enfants

BX Brussels wil een voetbalclub zijn voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Ook voor kinderen in een moeilijke leefsituatie. Die kinderen gaat SOS ondersteunen, zodat ze kunnen blijven voetballen. Én ze bieden het gezin een gepaste begeleiding, zodat er ook een structurele oplossing komt. Voor meer info over de samenwerking tussen SOS en BX, klik hier .

 

Groep Intro

Coach zijn is niet altijd evident! Je moet niet alleen kennis hebben van voetbal… Je moet tegelijkertijd psycholoog, pedagoog en sociaal werker zijn! Je moet bijvoorbeeld weten hoe je een positieve groepssfeer kan ontwikkelen of hoe je conflicten oplost. Groep INTRO en BX Brussels hebben de handen in elkaar gestoken om een interactieve vorming te ontwikkelen, COACH THE COACHES, waar de trainers ondersteund worden op hun pedagogische en sociale competenties.

Verder begeleidt Groep INTRO iedereen die op zoek is naar een job of een opleiding. Ben jij op zoek naar een job? Of wil je graag een opleiding beginnen? Neem dan contact op met onze social coach Jaak (0473/520.469 of jaak@bxbrussels.com). Hij zal een afspraak met je maken om te kijken wat mogelijk is. De enige voorwaarde is dat je in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest woont.

 

Huis van het Nederlands

BX Brussels is een échte Brusselse voetbalclub, voor en met Brusselaars. De vele talen die je in de Brusselse straten hoort, hoor je bij onze spelers, coaches en medewerkers ook.

De talenkennis in onze club is een echte meerwaarde. En we willen dat onze spelers, coaches en medewerkers daar volop van profiteren.

Hoe doen we dat?

BX Brussels wil naast het Frans, ook het Nederlands en (in een latere fase) het Engels een vaste plaats geven in de werking. We organiseren daarom concrete acties rond taal en meertaligheid.

Die acties vinden plaats op en net naast het veld: tijdens trainingen en wedstrijden, in de kantine, in de opleiding en vorming van coaches, tijdens evenementen, …

Voor wie?

Voor onze spelers, hun coaches, de coördinatoren, de vrijwilligers, de ouders, de medewerkers… Kortom, voor iedereen bij BX Brussels.

We doen dit niet alleen. Wij werken samen met het Huis van het Nederlands Brussel.

 

Wil je meer info over het taalproject?

Neem dan gerust contact op met:

Nizar Ujayli, taalcoördinator BX Brussels (nizar@bxbrussels.com)

Kelly Demol, taaladviseur Huis van het Nederlands (kelly.demol@huisnederlandsbrussel.be)

 

 

Logo Vlaanderen_verbeelding werkt