BX Perspective Oproep vrijwilligers


Screenshot 2019-01-28 at 17.50.02
Beste,

De Brusselse jeugd, een bonte mix qua afkomst en achtergrond, bulkt van de energie en het potentieel. Sport is een ideaal vehikel om dit potentieel te ontwikkelen en om te zetten in een sterkere maatschappelijke verankering.
In drie voetbalclubs langs het kanaal in Brussel spelen 1000 jongeren dankzij de ondersteuning en de begeleiding van 175 vrijwilligers onder de vlag van BX Brussels – een sociale onderneming opgericht door Vincent Kompany.

Gebaseerd op een kwalitatieve voetbalwerking wil BX Brussels deze jongeren en vrijwilligers meer kansen geven door te werken aan sociale cohesie, cultuur, meertaligheid, opleidingen en tewerkstelling teneinde hen perspectief te bieden op een kwaliteitsvoller leven.

« BX Perspective“ is onderdeel van ons driejarenplan om collectieve impact te bereiken. Met BX Perspective willen we onze spelers (+16 jaar) een traject aanbieden om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bij BX zijn er ongeveer 400 jongeren boven de 16 jaar die zich actief inzetten als speler of als trainer. Vanuit deze sterke motivatie willen we het perspectief van onze jongeren vergroten. Tijdens workshops en individuele coachingsessies begeleiden we onze spelers om zichzelf beter te leren kennen, hun competenties in kaart te brengen, studietrajecten te bepalen, hun loopbaanvisie en missie te definiëren in hun concrete zoektocht naar werk. Dit alles mondt uit in een individueel carrièreplan met zeer concrete acties.

Om een kwalitatieve en individuele begeleiding te geven aan een belangrijk aantal jongeren zoeken we mentoren.
De BXmentoren zijn vrijwilligers met sociale voeling die zich na een korte vorming engageren om regelmatig met een BX jongere af te spreken om hem of haar op te volgen gedurende maximum 9 maanden. De ontmoetingsmomenten vinden gemiddeld om de drie weken plaats en kunnen tussen mentor en mentee worden afgesproken.

Voorjaar 2019 gaat hierin het pilootproject van start en we spreken u dan ook aan om als mentor mee de kop af te bijten van dit ambitieus project.

Financieel is er geen vergoeding voorzien maar wij bieden u een boeiend traject samen met een Brusselse jongere. Bovendien verzorgt BX een kwalitatieve omkadering en vorming in dit innoverend project.Screenshot 2019-01-28 at 17.44.23

Screenshot 2019-01-28 at 17.50.32

Met sportieve groet,

Het BX team